V oblasti inžinierskych služieb sa naša spoločnosť špecializuje na vykonávanie analýz, štúdií, projektových dokumentácií, inžinierskych a poradenských služieb, prípravu a návrh technických riešení, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníkov s prihliadaním na špecifiká riešení na základe individuálnych požiadaviek. Dokumentácia je spracovávaná modernými SW platformami EPLAN, AutoCAD vo všetkých požadovaných stupňoch, vrátane overovania TISR.

Ponúkané inžinierske činnosti a služby:

  • Analýzy, štúdie, vývoj a poradenské služby
  • Projektovanie a inžiniering
  • Meranie a diagnostika
  • Realizácie investičných zákaziek
  • Priemyselná automatizácia - návrh a realizácia riešení
  • Projektovanie a návrh rozvádzačov NN, MaR 
  • Projektovanie a návrh kompenzačných rozvádzačov
  • Elektroinštalačné práce
  • Servisné činnosti
  • Revízie - Správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektro zariadení